חיסכון פנסיוני / עמיר עקיבא סגל

דעו, הזיקנה תבוא אליכם. הכינו חסכון פנסיוני מבעוד מועד. הכינו זוגיות מתפקדת ומספר

ילדים שיבואו לבקר. הכינו ארון תרופות. הכינו מיטה נמוכה. הכינו מקום למעבר כיסא

הגלגלים. הכינו מקום לכיסא במקלחת. הכינו גרם מדרגות שיבוטל. הכינו נעליים נוחות.

הכינו מזון רך. הכינו חבילת ערוצים לשעות השיממון. הכינו תשבצים לפתור. הכינו דבר

לכעוס עליו. המדינה למשל. הממשלה למשל. העירייה למשל. שכן אחד לפחות. פנו זמן

ללכת לקופת החולים. פנו זמן ללכת להוציא כרטיס לאזרחים ותיקים. פנו זמן לתור בדואר.

פנו זמן כדי למצוא במה למלא את הזמן הפנוי. אין יותר זמן. הכינו את ציפורניכם לסנדלים.

הכינו הוראות לאפוטרופוס רחום. הכינו צוואה. הכינו חלקת קבר.

לקטעים נוספים מהגליון

לעמוד השער