כל יצירות הגליון - ביחד (עם השירה) ננצח

מחבואים / הדס כהן

מחבואים / הדס כהן

4 בנובמבר 2023
וזעם / טל גרמיזה

וזעם / טל גרמיזה

4 בנובמבר 2023
רטוריקה / רז סופר

רטוריקה / רז סופר

4 בנובמבר 2023
ללא שם / אליה פרנק

ללא שם / אליה פרנק

4 בנובמבר 2023
קו / רוני סומק

קו / רוני סומק

4 בנובמבר 2023
מלחמה / טליה קלמרו

מלחמה / טליה קלמרו

4 בנובמבר 2023